Αρχική :: Υλικά Αυτοματισμών :: Ρελέ - Εκκινητές - Προστασία Κινητήρων

Ρελέ - Εκκινητές - Προστασία Κινητήρων

Ρελέ, Θερμικά, Θερμομαγνητικά

Προϊόντα

  •  ανά σελίδα
Βοηθητικό Ρελέ TeSys max 10A, Πηνίο AC, Schneider
Βοηθητικό Ρελέ TeSys max 10A, Πηνίο DC 2.4W, Schneider
Τριπολικό Ρελέ Ισχύος Tesys 7.5kW, Πηνίο 220V AC, Schneider
Βοηθητικό Ρελέ TeSys max 10A, Πηνίο AC, Schneider Βοηθητικό Ρελέ TeSys max 10A, Πηνίο DC 2.4W, Schneider Τριπολικό Ρελέ Ισχύος Tesys 7.5kW, Πηνίο 220V AC, Schneider
Κωδικός: SKU17869
Κωδικός: SKU178691
Κωδικός: SKU178522
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
 
Τριπολικό Ρελέ Ισχύος Tesys 5.5kW, Πηνίο 220V AC, Schneider
Τριπολικό Ρελέ Ισχύος Tesys 90kW, Πηνίο ΑC, Schneider
Τριπολικό Ρελέ Ισχύος Tesys 7.5kW, Πηνίο 24V DC, Schneider
Τριπολικό Ρελέ Ισχύος Tesys 5.5kW, Πηνίο 220V AC, Schneider Τριπολικό Ρελέ Ισχύος Tesys 90kW, Πηνίο ΑC, Schneider Τριπολικό Ρελέ Ισχύος Tesys 7.5kW, Πηνίο 24V DC, Schneider
Κωδικός: SKU178521
Κωδικός: SKU17868
Κωδικός: SKU1785221
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εξαντλημένο
 
Εκκινητής Κινητήρα 1,5kW Κλειστού Τύπου με Θερμική Προστασία 2,6..3,7A,  Schneider
Εκκινητής Κινητήρα 0,75kW Κλειστού Τύπου με Θερμική Προστασία 1,8..2,6A,  Schneider
Εκκινητής Κινητήρα 0,37kW Κλειστού Τύπου με Θερμική Προστασία 0,8..1,2A,  Schneider
Εκκινητής Κινητήρα 1,5kW Κλειστού Τύπου με Θερμική Προστασία 2,6..3,7A, Schneider Εκκινητής Κινητήρα 0,75kW Κλειστού Τύπου με Θερμική Προστασία 1,8..2,6A, Schneider Εκκινητής Κινητήρα 0,37kW Κλειστού Τύπου με Θερμική Προστασία 0,8..1,2A, Schneider
Κωδικός: SKU178652
Κωδικός: SKU178651
Κωδικός: SKU17865
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εξαντλημένο
Εξαντλημένο
Εξαντλημένο
 
Τριπολικό Θερμικό Προστασίας 2,5..4A ,TeSys, Schneider
Τριπολικό Θερμικό Προστασίας 1,6..2,5A ,TeSys, Schneider
Τριπολικό Θερμικό Προστασίας 1...1,6A ,TeSys, Schneider
Τριπολικό Θερμικό Προστασίας 2,5..4A ,TeSys, Schneider Τριπολικό Θερμικό Προστασίας 1,6..2,5A ,TeSys, Schneider Τριπολικό Θερμικό Προστασίας 1...1,6A ,TeSys, Schneider
Κωδικός: SKU178592
Κωδικός: SKU178591
Κωδικός: SKU17859
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
  •  ανά σελίδα
. .