Αρχική :: Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Η επιχείρηση παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στο χώρο του αυτοματισμού. Οι υπηρεσίες αφορούν στην υποστήριξη εφαρμογών με PLC, ανάπτυξη συστημάτων μετρήσεων, απεικόνισης, καταγραφής δεδομένων και ελέγχου διεργασιών.

Σκοπός των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η αυτόματη λειτουργία συστημάτων μετρήσεων και ελέγχου.

Η εγκατάσταση αυτομάτων συστημάτων ελέγχου σε παραγωγικές μονάδες ελαχιστοποιεί το κόστος λειτουργίας και βελτιώνει την ποιότητα του προιόντος.

Η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος σε κτίρια απλοποιεί την καθημερινότητα εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια. 

Τυπικές Εφαρμογές

 • Μέτρηση - Καταγραφή Θερμοκρασίας, Στάθμης, Πίεσης, Υγρασίας, Αγωγιμότητας, Brix, Συγκέντρωσης, pH, Ροής
 • Μέτρηση - Καταγραφή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ηλεκτρικών Μεγεθών
 • Ρύθμιση Στροφών Κινητήρα ( Αντλίες, Ανεμιστήρες )
 • Έλεγχος Θέσης Solar Tracker
 • Έλεγχος Κίνησης Μεταφορικής Ταινίας
 • Έλεγχος Γεμίσματος
 • Έξυπνα Κτίρια
 • Αlarm Monitoring
 • Έλεγχος Θερμοκρασίας Δεξαμενής
 • Έλεγχος Θερμοκρασίας Αγωγού
 • Έλεγχος Θερμοκρασίας Φούρνου
 • Επιτήρηση Θερμοκρασίας-Υγρασίας Ψυκτικού Θαλάμου
 • Έλεγχος Ποιότητας
 • Βιομηχανικά Δίκτυα Αυτοματισμού Ethernet, Profibus, CC Link
 • Συστήματα Τεχνητής Όρασης

 

 

. .