Αρχική :: Υλικά Αυτοματισμών :: Αισθητήρια - Όργανα Μετρήσεων

Αισθητήρια - Όργανα Μετρήσεων

Αισθητήρια - Όργανα Μετρήσεων

Προϊόντα

  •  ανά σελίδα
Μεταδότης Πίεσης dTrans p30 JUMO
Αισθητήρας Θερμοκρασίας Επιφάνειας PT100, Uteco
Αισθητήρας Υπερήχων Στάθμης/Απόστασης 200-4000mm, IP54, P+F
Μεταδότης Πίεσης dTrans p30 JUMO Αισθητήρας Θερμοκρασίας Επιφάνειας PT100, Uteco Αισθητήρας Υπερήχων Στάθμης/Απόστασης 200-4000mm, IP54, P+F
Κωδικός: SKU17793
Κωδικός: SKU17798
Κωδικός: SKU1781411
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
 
Αναλυτής Eνέργειας UMG104, Janitza
Καταγραφικό Logoscreen 500 CF, Jumo
Κλισιόμετρο 0-360 μοίρες, 4-20mA, P+F
Αναλυτής Eνέργειας UMG104, Janitza Καταγραφικό Logoscreen 500 CF, Jumo Κλισιόμετρο 0-360 μοίρες, 4-20mA, P+F
Κωδικός: SKU178001
Κωδικός: SKU17802
Κωδικός: SKU17761
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
 
Μεταδότης Ηλιακής Ακτινοβολίας CR-100A KIMO
Mεταδότης & Ελεγκτής ph ecoTrans ph03 202723 JUMO
Αισθητήρας Ανίχνευσης Διάχυσης Ανάκλασης, Leuze
Μεταδότης Ηλιακής Ακτινοβολίας CR-100A KIMO Mεταδότης & Ελεγκτής ph ecoTrans ph03 202723 JUMO Αισθητήρας Ανίχνευσης Διάχυσης Ανάκλασης, Leuze
Κωδικός: SKU17797
Κωδικός: SKU17803
Κωδικός: SKU17762
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
 
Αισθητήρας Θερμοκρασίας PT100/4-20mA/0-10V, Uteco
Αισθητήρας Θερμοκρασίας Κεφαλής PT100, Uteco
Αισθητήρας Θερμοκρασίας Χώρου PT100, Uteco
Αισθητήρας Θερμοκρασίας PT100/4-20mA/0-10V, Uteco Αισθητήρας Θερμοκρασίας Κεφαλής PT100, Uteco Αισθητήρας Θερμοκρασίας Χώρου PT100, Uteco
Κωδικός: SKU177981
Κωδικός: SKU17805
Κωδικός: SKU17806
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
  •  ανά σελίδα
. .