Αρχική :: Υλικά Αυτοματισμών :: Ρελέ - Εκκινητές - Προστασία Κινητήρων

Ρελέ - Εκκινητές - Προστασία Κινητήρων

Ρελέ, Θερμικά, Θερμομαγνητικά

Προϊόντα

  •  ανά σελίδα
Τριπολικό Θερμικό Προστασίας 2,5..4A ,TeSys, Schneider
Εκκινητής Κινητήρα 0,37kW Κλειστού Τύπου με Θερμική Προστασία 0,8..1,2A,  Schneider
Εκκινητής Κινητήρα 0,75kW Κλειστού Τύπου με Θερμική Προστασία 1,8..2,6A,  Schneider
Τριπολικό Θερμικό Προστασίας 2,5..4A ,TeSys, Schneider Εκκινητής Κινητήρα 0,37kW Κλειστού Τύπου με Θερμική Προστασία 0,8..1,2A, Schneider Εκκινητής Κινητήρα 0,75kW Κλειστού Τύπου με Θερμική Προστασία 1,8..2,6A, Schneider
Κωδικός: SKU178592
Κωδικός: SKU17865
Κωδικός: SKU178651
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εξαντλημένο
Εξαντλημένο
 
Εκκινητής Κινητήρα 1,5kW Κλειστού Τύπου με Θερμική Προστασία 2,6..3,7A,  Schneider
Τριπολικό Ρελέ Ισχύος Tesys 7.5kW, Πηνίο 24V DC, Schneider
Τριπολικό Ρελέ Ισχύος Tesys 90kW, Πηνίο ΑC, Schneider
Εκκινητής Κινητήρα 1,5kW Κλειστού Τύπου με Θερμική Προστασία 2,6..3,7A, Schneider Τριπολικό Ρελέ Ισχύος Tesys 7.5kW, Πηνίο 24V DC, Schneider Τριπολικό Ρελέ Ισχύος Tesys 90kW, Πηνίο ΑC, Schneider
Κωδικός: SKU178652
Κωδικός: SKU1785221
Κωδικός: SKU17868
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εξαντλημένο
Εξαντλημένο
 
Τριπολικό Ρελέ Ισχύος Tesys 5.5kW, Πηνίο 220V AC, Schneider
Τριπολικό Ρελέ Ισχύος Tesys 7.5kW, Πηνίο 220V AC, Schneider
Βοηθητικό Ρελέ TeSys max 10A, Πηνίο DC 2.4W, Schneider
Τριπολικό Ρελέ Ισχύος Tesys 5.5kW, Πηνίο 220V AC, Schneider Τριπολικό Ρελέ Ισχύος Tesys 7.5kW, Πηνίο 220V AC, Schneider Βοηθητικό Ρελέ TeSys max 10A, Πηνίο DC 2.4W, Schneider
Κωδικός: SKU178521
Κωδικός: SKU178522
Κωδικός: SKU178691
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
 
Βοηθητικό Ρελέ TeSys max 10A, Πηνίο AC, Schneider
Βοηθητικό Ρελέ TeSys max 10A, Πηνίο AC, Schneider
Κωδικός: SKU17869
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
  •  ανά σελίδα
. .