Αρχική :: Υλικά Αυτοματισμών :: Αισθητήρια - Όργανα Μετρήσεων

Αισθητήρια - Όργανα Μετρήσεων

Αισθητήρια - Όργανα Μετρήσεων

Προϊόντα

  •  ανά σελίδα
Θερμοστάτης Πίνακος 0-300C, Jumo
Θερμοστάτης Πίνακος 0-120C, JUMO
Mεταδότης Αγωγιμότητας / Συγκέντρωσης και Θερμοκρασίας, Jumo
Θερμοστάτης Πίνακος 0-300C, Jumo Θερμοστάτης Πίνακος 0-120C, JUMO Mεταδότης Αγωγιμότητας / Συγκέντρωσης και Θερμοκρασίας, Jumo
Κωδικός: SKU178241
Κωδικός: SKU17824
Κωδικός: SKU17833
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
 
Ελεγκτής Ταχύτητας (Hz) , P+F
Διακόπτης Στάθμης Δονητικός, IP67, P+F
Διακόπτης Στάθμης για Νερό ή Λαδι, IP66, Uteco
Ελεγκτής Ταχύτητας (Hz) , P+F Διακόπτης Στάθμης Δονητικός, IP67, P+F Διακόπτης Στάθμης για Νερό ή Λαδι, IP66, Uteco
Κωδικός: SKU17830
Κωδικός: SKU17827
Κωδικός: SKU17826
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
 
Mεταδότης Θερμοκρασίας RTD/TC σε 4-20mA, JUMO
Mεταδότης Θερμοκρασίας PT100  σε 4-20mA, JUMO
Καλώδιο 2μ με Φις Θηλυκό Ίσιο με 5 pin V15, IP67, P+F
Mεταδότης Θερμοκρασίας RTD/TC σε 4-20mA, JUMO Mεταδότης Θερμοκρασίας PT100 σε 4-20mA, JUMO Καλώδιο 2μ με Φις Θηλυκό Ίσιο με 5 pin V15, IP67, P+F
Κωδικός: SKU17821
Κωδικός: SKU178211
Κωδικός: SKU17818
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
 
Καλώδιο 5μ με Φις Θηλυκό Ίσιο με 4 pin V1, IP67, P+F
Επαγωγικός Διακόπτης Προσέγγισης Μετάλλου Κυλινδρικός, P+F, 4mm
Αναλυτής Ενέργειας UMG604E, Janitza
Καλώδιο 5μ με Φις Θηλυκό Ίσιο με 4 pin V1, IP67, P+F Επαγωγικός Διακόπτης Προσέγγισης Μετάλλου Κυλινδρικός, P+F, 4mm Αναλυτής Ενέργειας UMG604E, Janitza
Κωδικός: SKU17794
Κωδικός: SKU17763
Κωδικός: SKU17795
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Η τιμή μας: 30.00€ (€0.00)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Ποσότητα
  •  ανά σελίδα
. .