Αρχική :: Υλικά Αυτοματισμών :: Αισθητήρια - Όργανα Μετρήσεων

Αισθητήρια - Όργανα Μετρήσεων

Αισθητήρια - Όργανα Μετρήσεων

Προϊόντα

  •  ανά σελίδα
Mεταδότης & Ελεγκτής ph ecoTrans ph03 202723 JUMO
Mεταδότης Αγωγιμότητας / Συγκέντρωσης και Θερμοκρασίας, Jumo
Mεταδότης Θερμοκρασίας PT100  σε 4-20mA, JUMO
Mεταδότης & Ελεγκτής ph ecoTrans ph03 202723 JUMO Mεταδότης Αγωγιμότητας / Συγκέντρωσης και Θερμοκρασίας, Jumo Mεταδότης Θερμοκρασίας PT100 σε 4-20mA, JUMO
Κωδικός: SKU17803
Κωδικός: SKU17833
Κωδικός: SKU178211
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
 
Mεταδότης Θερμοκρασίας RTD/TC σε 4-20mA, JUMO
Αισθητήρας Ανίχνευσης Διάχυσης Ανάκλασης, Leuze
Αισθητήρας Θερμοκρασίας PT100/4-20mA/0-10V, Uteco
Mεταδότης Θερμοκρασίας RTD/TC σε 4-20mA, JUMO Αισθητήρας Ανίχνευσης Διάχυσης Ανάκλασης, Leuze Αισθητήρας Θερμοκρασίας PT100/4-20mA/0-10V, Uteco
Κωδικός: SKU17821
Κωδικός: SKU17762
Κωδικός: SKU177981
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
 
Αισθητήρας Θερμοκρασίας Επιφάνειας PT100, Uteco
Αισθητήρας Θερμοκρασίας Κεφαλής PT100, Uteco
Αισθητήρας Θερμοκρασίας Χώρου PT100, Uteco
Αισθητήρας Θερμοκρασίας Επιφάνειας PT100, Uteco Αισθητήρας Θερμοκρασίας Κεφαλής PT100, Uteco Αισθητήρας Θερμοκρασίας Χώρου PT100, Uteco
Κωδικός: SKU17798
Κωδικός: SKU17805
Κωδικός: SKU17806
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
 
Αισθητήρας Υπερήχων Στάθμης/Απόστασης 200-4000mm, IP54, P+F
Αισθητήρας Υπερήχων Στάθμης/Απόστασης 350-6000mm, IP67, P+F
Αισθητήρας Υπερήχων Στάθμης/Απόστασης 50-800mm, IP67, P+F
Αισθητήρας Υπερήχων Στάθμης/Απόστασης 200-4000mm, IP54, P+F Αισθητήρας Υπερήχων Στάθμης/Απόστασης 350-6000mm, IP67, P+F Αισθητήρας Υπερήχων Στάθμης/Απόστασης 50-800mm, IP67, P+F
Κωδικός: SKU1781411
Κωδικός: SKU17814111
Κωδικός: SKU17814
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
  •  ανά σελίδα
. .