Αρχική :: Υλικά Αυτοματισμών :: Αισθητήρια - Όργανα Μετρήσεων

Αισθητήρια - Όργανα Μετρήσεων

Αισθητήρια - Όργανα Μετρήσεων

Προϊόντα

  •  ανά σελίδα
Κλισιόμετρο 0-360 μοίρες, 4-20mA, P+F
Αισθητήρας Ανίχνευσης Διάχυσης Ανάκλασης, Leuze
Επαγωγικός Διακόπτης Προσέγγισης Μετάλλου Κυλινδρικός, P+F, 4mm
Κλισιόμετρο 0-360 μοίρες, 4-20mA, P+F Αισθητήρας Ανίχνευσης Διάχυσης Ανάκλασης, Leuze Επαγωγικός Διακόπτης Προσέγγισης Μετάλλου Κυλινδρικός, P+F, 4mm
Κωδικός: SKU17761
Κωδικός: SKU17762
Κωδικός: SKU17763
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Η τιμή μας: 30.00€ (€0.00)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Ποσότητα
 
Μεταδότης Πίεσης dTrans p30 JUMO
Καλώδιο 5μ με Φις Θηλυκό Ίσιο με 4 pin V1, IP67, P+F
Αναλυτής Ενέργειας UMG604E, Janitza
Μεταδότης Πίεσης dTrans p30 JUMO Καλώδιο 5μ με Φις Θηλυκό Ίσιο με 4 pin V1, IP67, P+F Αναλυτής Ενέργειας UMG604E, Janitza
Κωδικός: SKU17793
Κωδικός: SKU17794
Κωδικός: SKU17795
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
 
Μεταδότης Ηλιακής Ακτινοβολίας CR-100A KIMO
Αισθητήρας Θερμοκρασίας Επιφάνειας PT100, Uteco
Αισθητήρας Θερμοκρασίας PT100/4-20mA/0-10V, Uteco
Μεταδότης Ηλιακής Ακτινοβολίας CR-100A KIMO Αισθητήρας Θερμοκρασίας Επιφάνειας PT100, Uteco Αισθητήρας Θερμοκρασίας PT100/4-20mA/0-10V, Uteco
Κωδικός: SKU17797
Κωδικός: SKU17798
Κωδικός: SKU177981
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
 
Αναλυτής Eνέργειας UMG96RM-E Janitza
Αναλυτής Eνέργειας UMG104, Janitza
Όργανο Μέτρησης Ηλεκτρικών Μεγεθών, Janitza
Αναλυτής Eνέργειας UMG96RM-E Janitza Αναλυτής Eνέργειας UMG104, Janitza Όργανο Μέτρησης Ηλεκτρικών Μεγεθών, Janitza
Κωδικός: SKU17800
Κωδικός: SKU178001
Κωδικός: SKU178002
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
  •  ανά σελίδα
. .