Αρχική :: Υλικά Αυτοματισμών :: Ρελέ - Εκκινητές - Προστασία Κινητήρων

Ρελέ - Εκκινητές - Προστασία Κινητήρων

Ρελέ, Θερμικά, Θερμομαγνητικά

Προϊόντα

  •  ανά σελίδα
Βοηθητικό Ρελέ TeSys max 10A, Πηνίο AC, Schneider
Βοηθητικό Ρελέ TeSys max 10A, Πηνίο DC 2.4W, Schneider
Εκκινητής Κινητήρα 0,37kW Κλειστού Τύπου με Θερμική Προστασία 0,8..1,2A,  Schneider
Βοηθητικό Ρελέ TeSys max 10A, Πηνίο AC, Schneider Βοηθητικό Ρελέ TeSys max 10A, Πηνίο DC 2.4W, Schneider Εκκινητής Κινητήρα 0,37kW Κλειστού Τύπου με Θερμική Προστασία 0,8..1,2A, Schneider
Κωδικός: SKU17869
Κωδικός: SKU178691
Κωδικός: SKU17865
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εξαντλημένο
 
Εκκινητής Κινητήρα 0,75kW Κλειστού Τύπου με Θερμική Προστασία 1,8..2,6A,  Schneider
Εκκινητής Κινητήρα 1,5kW Κλειστού Τύπου με Θερμική Προστασία 2,6..3,7A,  Schneider
Θερμομαγνητικός Διακόπτης TeSys, 1,6A...2,5A, Schneider
Εκκινητής Κινητήρα 0,75kW Κλειστού Τύπου με Θερμική Προστασία 1,8..2,6A, Schneider Εκκινητής Κινητήρα 1,5kW Κλειστού Τύπου με Θερμική Προστασία 2,6..3,7A, Schneider Θερμομαγνητικός Διακόπτης TeSys, 1,6A...2,5A, Schneider
Κωδικός: SKU178651
Κωδικός: SKU178652
Κωδικός: SKU178621
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εξαντλημένο
Εξαντλημένο
 
Θερμομαγνητικός Διακόπτης TeSys, 1..1,6A, Schneider
Θερμομαγνητικός Διακόπτης TeSys, 2,5..4A, Schneider
ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ Tesys 4kW, 220V AC, SCHNEIDER
Θερμομαγνητικός Διακόπτης TeSys, 1..1,6A, Schneider Θερμομαγνητικός Διακόπτης TeSys, 2,5..4A, Schneider ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ Tesys 4kW, 220V AC, SCHNEIDER
Κωδικός: SKU17862
Κωδικός: SKU178622
Κωδικός: SKU17852
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
 
Τριπολικό Θερμικό Προστασίας 1,6..2,5A ,TeSys, Schneider
Τριπολικό Θερμικό Προστασίας 1...1,6A ,TeSys, Schneider
Τριπολικό Θερμικό Προστασίας 2,5..4A ,TeSys, Schneider
Τριπολικό Θερμικό Προστασίας 1,6..2,5A ,TeSys, Schneider Τριπολικό Θερμικό Προστασίας 1...1,6A ,TeSys, Schneider Τριπολικό Θερμικό Προστασίας 2,5..4A ,TeSys, Schneider
Κωδικός: SKU178591
Κωδικός: SKU17859
Κωδικός: SKU178592
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
  •  ανά σελίδα
. .