Αρχική :: Ηλεκτρολογικά Υλικά :: Προεκτάσεις Καλωδιών

Προεκτάσεις Καλωδιών

Προεκτάσεις Καλωδιών, Παλαντέζες

Προϊόντα

  •  ανά σελίδα
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2M 2X0.75
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 3M 2X0.75
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 5M 2X0.75
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2M 2X0.75 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 3M 2X0.75 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 5M 2X0.75
Κωδικός: SKU17632
Κωδικός: SKU176321
Κωδικός: SKU1763211
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 10M 2X0.75
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 10M 3X1.5
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 20M 3X1.5
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 10M 2X0.75 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 10M 3X1.5 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 20M 3X1.5
Κωδικός: SKU17632111
Κωδικός: SKU176321111
Κωδικός: SKU1763211111
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2M 3Χ1.5
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 3M  3Χ1.5
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 5M 3X1.5
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2M 3Χ1.5 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 3M 3Χ1.5 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 5M 3X1.5
Κωδικός: SKU176321112
Κωδικός: SKU176321113
Κωδικός: SKU176321114
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 15M 3X1.5
Μπαλαντέζα σε Στροφείο με 4 Πρίζες, Καλώδιο 3Χ1 5Μ
Μπαλαντέζα σε Στροφείο με 4 Πρίζες, Καλώδιο 3Χ1 10Μ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 15M 3X1.5 Μπαλαντέζα σε Στροφείο με 4 Πρίζες, Καλώδιο 3Χ1 5Μ Μπαλαντέζα σε Στροφείο με 4 Πρίζες, Καλώδιο 3Χ1 10Μ
Κωδικός: SKU1763211141
Κωδικός: SKU17674
Κωδικός: SKU176741
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
  •  ανά σελίδα
. .