Αρχική :: Αυτοματισμοί :: Μέτρηση, Καταγραφή, Απεικόνιση, Ανάλυση και Έλεγχος Ηλεκτρικής Ενέργειας

Μέτρηση, Καταγραφή, Απεικόνιση, Ανάλυση και Έλεγχος Ηλεκτρικής Ενέργειας

Μέτρηση, Καταγραφή, Απεικόνιση, Ανάλυση και Έλεγχος Ηλεκτρικής Ενέργειας
Energy Measurement, Data Logging, Control, Visualization Energy Measurement, Control, Visualization

Το σύστημα μέτρησης-καταγραφής και απεικόνισης ηλεκτρικής ενέργειας της MITSUBISHI χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας μετρώντας ρεύμα, τάση, kW, kVar συντελεστή ισχύος χρησιμοποιώντας μετασχηματιστές εντάσεως.

Τα δεδομένα του αναλυτή μπορούν εύκολα να μεταφερθούν σε καταγραφικό, σε οθόνη ή στο PLC.

Το σύστημα μέσω του PLC μπορεί να εντοπίσει καταναλώσεις που υπερβαίνουν τις επιθυητές τιμές, μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις alarms και να σταματήσει ή να ξεκινήσει ηλεκτρικές καταναλώσεις όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Κωδικός SKU17897
 
Η τιμή μας:
Ποσότητα
. .