Αρχική :: Αυτοματισμοί

Αυτοματισμοί

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εκκίνηση Εφαρμογών Αυτοματισμού, Αυτόματος Έλεγχος και Βελτιστοποιήση Διεργασιών, Εξειδικευμένες μετρήσεις-καταγραφές

Προϊόντα

  •  ανά σελίδα
Έλεγχος Θερμοκρασίας Δεξαμενής
Μετάδοση Στάθμης μέσω GSM/FAX/email
Ρύθμιση Στροφών Κινητήρα (Αντλίας-Ανεμιστήρα)
Έλεγχος Θερμοκρασίας Δεξαμενής Μετάδοση Στάθμης μέσω GSM/FAX/email Ρύθμιση Στροφών Κινητήρα (Αντλίας-Ανεμιστήρα)
Κωδικός: SKU17612
Κωδικός: SKU17613
Κωδικός: SKU17614
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
 
Έλεγχος Θέσης Solar Tracker
WI-FI CONTROL ΣΤΑΘΜΗΣ/ΠΙΕΣΗΣ/ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ/ΑΝΤΛΙΩΝ/ΒΑΛΒΙΔΩΝ/ΦΩΤΩΝ/ΠΟΡΤΑΣ
Έξυπνο Κτίριο
Έλεγχος Θέσης Solar Tracker WI-FI CONTROL ΣΤΑΘΜΗΣ/ΠΙΕΣΗΣ/ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ/ΑΝΤΛΙΩΝ/ΒΑΛΒΙΔΩΝ/ΦΩΤΩΝ/ΠΟΡΤΑΣ Έξυπνο Κτίριο
Κωδικός: SKU17615
Κωδικός: SKU176151
Κωδικός: SKU17743
Η τιμή μας: 12500.00€ (€0.00)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Ποσότητα Εξαντλημένο
 
Έλεγχος Γεμίσματος Θήκης
Ασύρματη Μετάδοση Θερμοκρασίας
Απομακρυσμένη Επίβλεψη-Διαχείριση Ηλεκτρικής Κατανάλωσης
Έλεγχος Γεμίσματος Θήκης Ασύρματη Μετάδοση Θερμοκρασίας Απομακρυσμένη Επίβλεψη-Διαχείριση Ηλεκτρικής Κατανάλωσης
Κωδικός: SKU17760
Κωδικός: SKU17801
Κωδικός: SKU17812
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
 
Μέτρηση Υγρασίας Υλικού
Μέτρηση Συγκέντρωσης, Brix, Περιεκτικότητας σε Νερό
Έλεγχος Κίνησης Μεταφορικής Ταινίας
Μέτρηση Υγρασίας Υλικού Μέτρηση Συγκέντρωσης, Brix, Περιεκτικότητας σε Νερό Έλεγχος Κίνησης Μεταφορικής Ταινίας
Κωδικός: SKU17813
Κωδικός: SKU17820
Κωδικός: SKU17847
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
  •  ανά σελίδα
. .