Αρχική :: Αυτοματισμοί

Αυτοματισμοί

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εκκίνηση Εφαρμογών Αυτοματισμού, Αυτόματος Έλεγχος και Βελτιστοποιήση Διεργασιών, Εξειδικευμένες μετρήσεις-καταγραφές

Προϊόντα

  •  ανά σελίδα
S7-1211C PLC SIEMENS
S7-1212C PLC SIEMENS
WI-FI CONTROL ΣΤΑΘΜΗΣ/ΠΙΕΣΗΣ/ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ/ΑΝΤΛΙΩΝ/ΒΑΛΒΙΔΩΝ/ΦΩΤΩΝ/ΠΟΡΤΑΣ
S7-1211C PLC SIEMENS S7-1212C PLC SIEMENS WI-FI CONTROL ΣΤΑΘΜΗΣ/ΠΙΕΣΗΣ/ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ/ΑΝΤΛΙΩΝ/ΒΑΛΒΙΔΩΝ/ΦΩΤΩΝ/ΠΟΡΤΑΣ
Κωδικός: SKU17905
Κωδικός: SKU179051
Κωδικός: SKU176151
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εξαντλημένο
Εξαντλημένο
 
Απομακρυσμένη Επίβλεψη-Διαχείριση Ηλεκτρικής Κατανάλωσης
Ασύρματη Μετάδοση Θερμοκρασίας
Έλεγχος Γεμίσματος Θήκης
Απομακρυσμένη Επίβλεψη-Διαχείριση Ηλεκτρικής Κατανάλωσης Ασύρματη Μετάδοση Θερμοκρασίας Έλεγχος Γεμίσματος Θήκης
Κωδικός: SKU17812
Κωδικός: SKU17801
Κωδικός: SKU17760
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
 
Έλεγχος Θερμοκρασίας Δεξαμενής
Έλεγχος Κίνησης Μεταφορικής Ταινίας
Έξυπνο Κτίριο
Έλεγχος Θερμοκρασίας Δεξαμενής Έλεγχος Κίνησης Μεταφορικής Ταινίας Έξυπνο Κτίριο
Κωδικός: SKU17612
Κωδικός: SKU17847
Κωδικός: SKU17743
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
 
Μετάδοση Στάθμης μέσω GSM/FAX/email
Μέτρηση Συγκέντρωσης, Brix, Περιεκτικότητας σε Νερό
Μέτρηση Υγρασίας Υλικού
Μετάδοση Στάθμης μέσω GSM/FAX/email Μέτρηση Συγκέντρωσης, Brix, Περιεκτικότητας σε Νερό Μέτρηση Υγρασίας Υλικού
Κωδικός: SKU17613
Κωδικός: SKU17820
Κωδικός: SKU17813
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
Εισάγετε τη τιμή που θέλετε!
Η τιμή για αυτό το προϊόν δεν είναι προκαθορισμένη. Μπορείτε να αποφασίσετε πόσο εσείς θέλετε να πληρώσετε.
  •  ανά σελίδα
. .